F1RCGP2017 ポイントランキング

F-1グランプリクラス・2017コンストラクターズ ポイントランキング (6戦有効)

RankTeamTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Morotech B 452619----------
2
ZEN 411526----------
3
Futaba F-1 Racing 30 -30----------
4
Atlantis 2525 -----------
5
ZEN RC Circuit 18 -18----------
6
Prochemi 1212 -----------
7
HiroFactory Racing Family 1010 -----------
8
TBN 6 - 6----------
9
Scuderia Wandra 2 - 2----------
優勝ポイント
無効ポイントF-1グランプリクラス・2017ドライバーズ ポイントランキング (6戦有効)

RankDriverTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Yukinobu Nojiri(MRB) 331815----------
2
Hideki Tada(ZEN) 25 -25----------
3
Shinnosuke Ogino(ATL) 2525 -----------
4
Takatoshi Morita(FUR) 18 -18----------
5
Tsutomu Hashimoto(ZEN) 1615 1----------
6
Michihiro Takayasu(FUR) 12 -12----------
7
Tatsuya Hibino(PCM) 1212 -----------
8
Nozomi Iizuka(ZER) 10 -10----------
9
Hironobu Nakatani(HRF) 1010 -----------
10
Makoto Yamada(ZER) 8 - 8----------
11
Masato Watanabe(MRB) 8 8 -----------
12
Kazushi Suzuki(TBN) 6 - 6----------
13
Yuichiro Asahi(MRB) 4 - 4----------
14
Tatsuya Moteki(WAN) 2 - 2----------F-1スケールクラス・2017ドライバーズ ポイントランキング (6戦有効)

RankDriverTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Masateru Ezaka(SAUB-01) 431825----------
2
Takuya Nakagawa(MERC-01) 2525 -----------
3
Ryuichi Shigematsu(TYRL-01) 23 815----------
4
Daiki Yata(JORD-02) 18 -18----------
5
Yasuhiro Namba(MERC-02) 1515 -----------
6
Isao Sakai(JORD-01) 1212 -----------
7
Naoki Nakagawa(FERR-01) 1010 -----------

F-1クラス・2017ドライバーズ ポイントランキング (3戦有効)

RankDriverTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Tsubasa Iizuka 25 -25----------
2
Tsutomu Arakawa 2525 -----------
3
Masateru Ezaka 23 815----------
4
Hiroshi Sakurai 18 -18----------
5
Kenji Ogino 1818 -----------
6
Tomonori Onishi 1515 -----------
7
Toshinori Suzuki 12 -12----------
8
Masato Doi 1212 -----------
9
Makoto Ohyama 10 -10----------
10
Kota Miwa 1010 -----------
11
Hideto Morikawa 8 4 4----------
12
Hajime Sakusabe 8 - 8----------
13
Kouki Masuda 6 - 6----------
14
Kenji Uemura 6 6 -----------
15
Ryuichi Shigematsu 3 1 2----------
16
Isao Sakai 2 2 -----------

F-1グランプリラバークラス・2017ドライバーズ ポイントランキング (6戦有効)

RankDriverTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Masakatsu Kinoshita 2525 -----------
2
Kazumi Kato 1818 -----------
3
Keiji Kinoshita 1515 -----------
優勝ポイント
無効ポイント

2016年 ポイントランキング


2015年 ポイントランキング


2014年 ポイントランキング


2013年 ポイントランキング


2012年 ポイントランキング


2011年 ポイントランキング


2010年 ポイントランキング


2009年 ポイントランキング